sâmbătă, 17 decembrie 2011

Novena la Pruncul Isus de Praga

In urmă cu 6 ani am avut bucuria de a vizita oraşul Praga şi am fost la sanctuarul dedicat Pruncului Isus de Praga. Am primit de acolo o mică broşură cu novena în limba română şi aş dori să o împărtăşesc cu voi, tinând cont că mai multă lume caută această novena şi nu o găseşte pe internet.Pruncul Isus de Praga (scurt istoric)

Această devoţiune îşi are originea în inimile Sfintei Tereza de Avila şi a Sfântului Ioan al Crucii care au transmis această comoară spirituală Ordinului Carmelitan.
La Praga, în carmelul fondat în 1624, se trăieşte mesajul Sfintei Tereza şi călugării venerează, în oratoriul lor, o statuie a Pruncului Isus, amintindu-şi de cuvintele lui Isus: "Dacă nu veţi fi ca unul dintre aceştia mici, nu veţi intra în Împărăţia cerurilor" (Mt, 18,3).
Miracolele care au urmat au adunat nenumărate inimi în jurul Statuii venerate la Praga. Acest lanţ de iubire difuzat în întreaga lume a luat numele oraşului de origine.
În 1889, în Arenzago (Genova-Italia), s-a constituit un Carmel dedicat Sfintei Tereza; acestuia i-a urmat, în 1905, primul Sanctuar din lume dedicat Pruncului Isus de Praga.

ZIUA 1

Pruncule Isus, iată-mă la picioarele Tale; mă întorc spre Tine, care eşti totul. Am atâta nevoie de ajutorul Tău! Isuse, priveşte spre mine cu iubire şi în atotputernicia Ta, vino în ajutorul meu.

Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în Cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă păcatele noatre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău. Căci a Ta este Împărăţia şi puterea şi mărirea, în veci. Amin!

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară bucură-te ceea ce eşti plină de har. Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui Tău, că l-ai născut pe Isus, Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi-n ora morţii noastre. Amin!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Spiritului (Duhului) Sfânt şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor Amin!

Isuse, prin meritele divinei tale Copilării, dă-mi harul pe care îl cer ( se spune cererea....) dacă este în conformitate cu planul Tău şi spre binele meu. Nu privi la slăbiciunea mea, ci la credinţa mea şi arată-mi infinita Ta Îndurare.

IMNUL NUMELUI SFÂNT AL LUI ISUS

O, Isuse, adevărata bucurie a inimilor,
Cât este de plîcut să ne gândim la Tine
Dar, mai dulce decât mierea
Este prezenţa Ta în sufletele noastre.

Ea este cântecul cel mai minunat
Pe care cu bucurie îl ascultăm;
Este gândul cel mai dulce,
Isuse, Fiul lui Dumnezeu.

Tu eşti speranţa celor care se căiesc,
Eşti generos cu cei care îţi cer
Eşti bun cu cei care Te caută.
Cum te-ar putea descrie cel care Te-a găsit?

Nici în vorbe rostite, nici în cuvinte scrise
Nu putem exprima ce înseamnă iubirea lui Isus
Nimeni nu poate să o înţeleagă
Decât cel ce a gustat-o.

O, Isuse, fii bucuria noastră
Şi într-o zi, odihna noastră veşnică.
A Ta este mărirea acum şi în veci. Amin.

Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până-n veac. Amin!

RUGĂCIUNE

Dumnezeule, Tu L-ai dat pe unicul Tău Fiu pentru mântuirea neamului omenesc şi ai voit ca numele lui să fie Isus; fă ca într-o zi să-L putem contempla în Cer pe Cel al cărui nume îl venerăm pe pământ. Amin.

ZIUA 2

Isuse, splendoarea Tatălui ceresc, pe a cărui faşă străluceşte lumina divinităţii, Te ador din toată inima şi mărturisesc că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu cel Viu. Doamne, îţi ofer cu umilinţă întreaga mea viaţă. Doresc să nu mă despart niciodată de Tine fiindcă Tu eşto totul pentru mine.
Tatăl nostru... Născătoare de Dumnezeu ... Slavă Tatălui....
Isuse, prin meritele Divinei Tale Copilării...

ZIUA 3

Sfinte Prunc Isuse, contemplând faţa Ta pe care înfloreşte cel mai dulce zâmbet, mă simt plin de încredere. Da, sper să obţin totul prin bunătatea Ta. Isuse, revarsă asupra mea şi asupra celor ce-mi sunt dragi harurile Tale, iar eu voi preamări infinita Ta îndurare.
Tatăl nostru... Născătoare de Dumnezeu ... Slavă Tatălui....
Isuse, prin meritele Divinei Tale Copilării...

ZIUA 4

Prunc Isuse, a cărui frunte este împodobită cu o coroană, Te recunosc drept Regele meu divin. Nu mai doresc să fiu sluga demonului, a patimilor mele şi a păcatului. Domneşte, Isuse, în inima mea şi fă ca ea să-ţi aparţină pentru totdeauna.
Tatăl nostru... Născătoare de Dumnezeu ... Slavă Tatălui....
Isuse, prin meritele Divinei Tale Copilării...

ZIUA 5

Te contemplez, o, preadulce Mântuitorule, îmbrăcat într-o mantie purpurie, veşmântul Tău regesc. Aceasta îmi vorbeşte despre sânge, acest sânge pe care Tu l-ai vărsat pentru mine. Fă, i, bune Prunc Isus, să nu uit niciodată jertfa Ta şi să nu mai refuz să sufăr cu Tine şi pentru Tine.
Tatăl nostru... Născătoare de Dumnezeu ... Slavă Tatălui....
Isuse, prin meritele Divinei Tale Copilării...

ZIUA 6

O, preabune Prunc Isuse, inima mea se umple de bucurie când Te văd cum susţii lumea. Printre cei pe care-i susţii mă aflu şi eu. Tu mă priveşti, mă ocreoteşti în fiecare clipă, mă păzeşti ca pe un bun al Tău. Veghează asupra mea, o, Isuse, şi ajută-mă când sunt în încercări.
Tatăl nostru... Născătoare de Dumnezeu ... Slavă Tatălui....
Isuse, prin meritele Divinei Tale Copilării...

ZIUA 7

Pe pieptul Tău, o, Prunc Isuse, străluceşte o cruce, semnul mântuirii noastre. O, Divin Mântuitor, şi eu am crucea mea care, deşi este uşoară, prea adesea mă apasă.
Ajută-mă să o accept şi să o port cu folos. Tu ştii cât sunt de slab. Ajută-mă, Isuse!
Tatăl nostru... Născătoare de Dumnezeu ... Slavă Tatălui....
Isuse, prin meritele Divinei Tale Copilării...

ZIUA 8

Pe lângă cruce, o, Isuse, pe pieptul Tău observ o inimioară. Este imaginea Inimii Tale, care este într-adevăr de aur, prin infinita ei duioşie. Tu eşti adevăratul Prieten care se dăruie cu generozitate şi chiar se jertfeşte pentru persoana iubită.
Ajută-mă să înţeleg din nou cât de arzătoare este iubirea Ta şi învaţă-mă să corespund iubirii Tale.
Tatăl nostru... Născătoare de Dumnezeu ... Slavă Tatălui....
Isuse, prin meritele Divinei Tale Copilării...

ZIUA 9

O, micuţule Rege, mâna ta dreaptă, atotputernică, a dat atâtea binecuvântări celor care Te cinstesc şi Te invocă. Binecuvântează, dulce Isuse, sufletul meu, trupul meu şi tot ceea ce-mi este necesar.
Binecuvântează-mă să pot ieşi din necazurile mele şi îndeplineşte dorinţele mele. Ascultă rugăciunea mea, iar eu voi binecuvânta Numele Tău Sfânt în fiecare zi.
Tatăl nostru... Născătoare de Dumnezeu ... Slavă Tatălui....
Isuse, prin meritele Divinei Tale Copilării...